SjukanmälanDirekt


En effektiv hantering av företags sjuk- och friskanmälningar har fördelar för alla.

Som anställd får du tryggheten att ha tillgång till:

  • Läkarledd rådgivning och stöd i samband med sjukdom
  • Uppföljning under sjukdomsperioden
  • En bekväm, enkel rutin för sjukanmälan
  • En engagerad partner som bevakar din rätt till rehabilitering enligt gällande lagkrav

Som företag får ni:

  • Sänkt sjukfrånvaro
  • Förenklad administration
  • Stöd i identifiering av rehabiliteringsbehov