Hälsokontroller


Vi kartlägger riskfaktorer och sjukdomar på ett tidigt stadium för att optimera hälsan hos den enskilde och förebygga sjukskrivning. Att veta att personalen är välmående både psykiskt och fysiskt är målet både för oss och Er när Ni köper våra tjänster.

Omfattningen av hälsokontrollerna kan anpassas dels efter åldersstrukturen på företaget och dels efter branschtillhörigheten, med möjligheter att utföra alltifrån enkla till mycket avancerade undersökningar.

Alla hälsokontroller utförs av läkare, med skriftliga svar till samtliga som undersöks.